Процедури по ЗОП

Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 21.04.2015, 18:31
Дата на публикуване в АОП 21-04-2015
Номер в АОП 01389-2015-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството за периода 2011 – 2015 г., съгласно Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна.

 
Контакти:
,,Градски транспорт" ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Мирослав Минчев, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, 052 572236, E-mail:gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация