Процедури по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 28.03.2014, 11:29
Дата на публикуване в АОП 28-03-2014
Номер в АОП 01389-2014-0006
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

„Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”. Обособени позиции са пет: Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/. Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Николай Чолаков - гл. юрисконсулт, Красимир Николов - Началник АЗТ - ТД, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация