Процедури по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, гр. Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 17.01.2014, 16:41
Дата на публикуване в АОП 17-01-2014
Номер в АОП 01389-2014-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация