Процедури по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна, по обособени позиции

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 30.12.2013, 16:19
Дата на публикуване в АОП
Номер в АОП 01389-2013-0009
Линк към преписката в АОП
Линк към решението в АОП
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация