Процедури по ЗОП

Публична покана ID 9033486/09.09.2014 за доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на Градски транспорт ЕАД

Дата на публикуване в Профил на купувача 09.09.2014, 15:04
Дата на публикуване в АОП 09-09-2014
Валидна до
Номер в АОП 9033486
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Предметът на обществената поръчка включва доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 3 (три) обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – доставка на работно облекло
- Обособена позиция №2 – доставка на работни обувки
- Обособена позиция №3 – доставка на лични предпазни средства

 
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, За: Мирослав Минчев, България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121Място/места за контакт: Района на ,,Градски транспорт” - ЕАД – гр. Варна

Разяснения

Протоколи и заповеди

Заповед

  • Публикувано: 03.11.2014, 15:05
  • Номер в регистра на АОП:

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация