Процедури по ЗОП

Публична покана 9029761/28.05.2014 за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана портална автомивка за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 28.05.2014, 09:22
Дата на публикуване в АОП
Валидна до
Номер в АОП 9029761
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Предмета на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана портална автомивка за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна. Касае се за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на автоматизирана портална автомивка за автобуси с най-малко по два странични валяка/четки за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.
Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация