Процедури по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 13.05.2014, 11:52
Дата на публикуване в АОП 13-05-2014
Номер в АОП 01389-2014-0008
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Градски транспорт" ЕАД Варна обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”. Предвижда се доставка чрез покупка на резервни части подробно определени в документацията необходими на Възложителя по обособени позиции Обособените позиции са: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури; 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури; 4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури; 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури; 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури; 7. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури; 8. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури; 9. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури; 10. Обособена позиция № 10 – Доставка на метални профили – 76 номенклатури; 11. Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури; 12. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури; 13. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;

Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Димитър Атанасов - експерт обществени поръчки, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 801653, E-mail:gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Становища на АОП

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация