Процедури по ЗОП

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД гр.Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 08.10.2014, 14:51
Дата на публикуване в АОП 07-10-2014
Номер в АОП 01389-2014-0011
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация