Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП - 01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски Транспорт” ЕАД – гр. Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 26.11.2014, 16:34
Дата на публикуване в АОП 26-11-2014
Номер в АОП 01389-2014-0013
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна на основание Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ, Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ и чл.209 от ЗКПО. Доставката на ваучерите се извършва по предварителна заявка от възложителя, в количества, съгласно неговите нужди. Ваучерите за храна предлагани от оператора следва да съдържат всички реквизити съгласно чл.22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003г.
Контакти:
,,Градски транспорт" ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Мирослав Минчев, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail:gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация