Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции: ОП 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях" и ОП 2 "Доставка на нови електрически антобуси тип "съчленени", станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции"...

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 01389-2020-0004
  • Статус: възложена
Всички процедури по ЗОП

Публични покани по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9087028/28.03.2019г. - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролков стенд за изпитване на спирачните сили на автобуси/тролейбуси и автомобили, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 9087028
Всички публични покани